نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی

مرتبه علمی:استاد

زمینه تحقیقاتی: نظریه کنترل بهینه، نظریه طراحی شکل بهینه، بهینه سازی غیرخطی، بهینه سازی عددی، ریاضیات پزشکی(خصوصا کنترل بیماری‌ها و تصویربرداری)، تحقیق در عملیات، ریاضیات مالی، تحلیل پوششی داده‌ها، داده کاوی(کشف داده‌های پرت)، عمومی سازی ریاضیات.

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی ۲۶۳۲

پست الکترونیک:a_fakharzadeh@sutech.ac.ir