دکتر حسام الدینی

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی: اسماعيل حسام الديني

مرتبه علمی: دانشيار

مقاطع تحصیلی:

         کارشناسی: ریاضی محض-دانشگاه شیراز

         کارشناسی ارشد: ریاضی محض- دانشگاه شیراز

         دکتری: ریاضی كاربردي- دانشگاه kent انگلستان

زمینه های تحقیقاتی: حل ساليتوني معادلات ديفرانسيل - نظريه موجك ها- معادلات پينلوي- حل عددي معادلات ديفرانسيل

پست الکترونیکی:  hesameddini@sutech.ac.ir

آدرس محل كار: شيراز-بولوار مدرس- دانشگاه صنعتي شيراز- دانشکده ریاضی

تلفن: ۷۲۶۱۳۹۲        فاکس: ۷۳۵۴۵۲۳

0