نام و نام خانوادگی: دکتر اسماعیل حسام الدینی

مرتبه علمی:استاد

زمینه تحقیقاتی: نظریه موجک‌ها، نظریه قاب‌ها، حل معادلات دیفرانسیل پینلوی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:hesameddini[@]‎sutech.ac.ir