نام و نام خانوادگی: دکتر محمد جواد مهدی پور

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن، آنالیز تابعی، نظریه عملگرها

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:mehdipour[@]‎sutech.ac.ir