نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین حیدری

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: نظریه موجک ها، حسابان کسری، مسائل کنترل بهینه کسری، حسابان تصادفی  

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی ۲۸۴۰

 

پست الکترونیک: heydari[@]sutech.ac.ir