نام و نام خانوادگی: دکتر آمنه طالعی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی: حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:a.taleei@sutech.ac.ir