نام و نام خانوادگی: دکتر سید مصطفی خرمی زاده

مرتبه علمی:

زمینه تحقیقاتی:

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی 13876-71557

تلفن:37261392-071 داخلی

پست الکترونیک:[@]sutech.ac.ir