دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز با همکاری انجمن علمی ریاضی، همایش هفتمین نیم روزی با ریاضیات رابا شرکت تعدادی از اساتید و دانشجــــویان رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی در آبان ماه ۹۲ برگزار نمود. از برنامه های این همایش می توان به ارائه سخنرانی عمومی، پخش کلیپ و برگزاری چند مسابقه علمی اشاره نمود.