رزومه

 

۱- مشخصات فردی

نام و نام خانوادگي: علیرضا فخارزاده جهرمی            شماره شناسنامه:  ۴۸               تاريخ تولد: ۱۳۴۰            محل تولد: آبادان

کد ملی:۱۸۱۸۳۵۷۷۷۱                            وضعيت تأهل:متاهل                  تعداد فرزندان: ۲           

آدرس منزل: شیراز

پست الکترونیکی:a_fakharzadeh@sutech.ac.ir               تلفن: ۰۷۱۱۷۲۶۱۳۹۲

۲- مشخصات تحصيلي:

مدارک تحصيلي

رشته و گرایش

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ دريافت مدرک

عنوان پايان نامه

دکتری

ریاضی کاربردی

لیدز- انگلستان

۱۹۹۶

Shapes measures and elliptic equations

کارشناسی ارشد

ریاضی محض

تربیت مدرس-تهران

۱۹۸۹

مدولهای منظم, لوی وآرتینی

کارشناسی

ریاضی محض

شهید چمران-اهواز

۱۹۸۶

 

 

 

۳- مشخصات شغلي:

وضعيت استخدامي: رسمی                مرتبه دانشگاهي: استاد                         دانشکده: رياضي                   تاریخ اولین حکم:

۴- فعاليت آموزشي:

 

مقاطعي که تدريس شده

دروس تدريس شده

تعداد ترم های تدريس

دانشگاه محل تدريس

ليسانس

ریاضیات عمومی (رشته های: ریاضی، مهندسی، مدیریت، زمین شناسی و محیط زیست)

 

 

تحقیق ۱ و ۲ (رشته های: ریاضی، مهندسی و  مدیریت)

 

 

(رشته های: ریاضی، مهندسی، مدیریت، زمین شناسی، محیط زیست)

 

 

آشنایی با نظریه کنترل (رشته ریاضی )

 

 

آشنایی با نرم افزارهای ریاضی (رشته ریاضی )

 

 

زبان تخصصی (رشته ریاضی)

 

 

ریاضیات گسسته (رشته های: ریاضی، کامپیوتر و IT)

 

 

معادلات دیفرانسیل (رشته های: ریاضی و مهندسی)

 

 

فوق ليسانس

تحقیق درعملیات پیشرفته (ریاضی کاربردی )

 

 

 

نظریه کنترل پیشرفته

 

 

بهینه سازی غیرخطی (ریاضی کاربردی )

 

 

برنامه ریزی پویا(ریاضی کاربردی )

 

 

ریاضیات مهندسی پیشرفته(رشته برق، عمران وکشاورزی)

 

 

تحقیق درعملیات پیشرفته (مدیریت)

 

 

دکتري

ریاضیات پیشرفته (دکتری آبیاری )

 

 

 

مدلسازی کامپیوتری حشرات (دکتری حشره شناسی)

 

 

مباحثی در طراحی شکل بهینه (دکتری ریاضی)

 

 

کنترل بهینه پیشرفته

 

 

مباحثی در بهینه سازی غیر خطی پیشرفته

 

 

برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی

 

 

 

 

۵- فعاليت هاي پژوهشي:

مقاله ها:

 

شماره مقاله

عنوان مقاله

نام مجله و ناشر

وضعیت مجله

سال انتشار

 

۱

Shapes and Measures

 

IAM J.‎ of mathematical control and information

No.‎ 16

۱۹۹۹

۲

 

The global solution of optimal shape design problem

for  Analysis and its Applications

Vol.‎ 18, No.‎ 1

۱۹۹۹

۳

Shape-measure method for solving elliptic optimal shape problems  ‪(fixed control case)‬

Bulletin of the Iranian Mathematics society, ,

Vol.‎ 27, No.‎ 1

۲۰۰۱

۴

Determining the best domain for a nonlinear wave system,

JAMC J.‎ of Applied Mathematics and computations

 

Vol.‎ 13, No.‎ 1-2

۲۰۰۳

۵

 

Survey for abilities of  Wavelets in solving optimal control problems by embedding methods,

 

International Journal of Contemporary Mathematical Sciences,

 

Vol.‎3, No.‎ 13-16

۲۰۰۸

۶

IMRT with fuzzy prescribe target,

 

Proceeding of the International Conference on Signal     vector dose

Processing systems,  IACST

Indexed by IEEE and ISI

۲۰۰۹

۷

Best Domain for an Elliptic Problem in Cartesian Coordinates by Means of Shape-Measure

  AJOP Asian Journal of Control

Vol.‎ 11, No.‎ 5

  ۲۰۰۹

۸

New Approach for Simultaneously Determination the Optimal Trajectory and Control of Vibrating

 

 

International Review of Automatic Control String ‪(IREACO)‬

 

 ۲۰۰۹

۹

A Solution Method for an Optimal Controlled Vibrating Circle Shell by Measure and Classical Trajectory,

Applied Mechanics and Materials

Volumes 52-54 Advances in Mechanical Engineering

۲۰۱۱

۱۰

An Optimal Soft Landing Control for Moon Lander by Means of Measures

 

Applied Mechanics and Materials

Volumes 52-54 Advances in Mechanical Engineering

۲۰۱۱

۱۱

A Linear Approach for optimizing Energy in Wind Turbines by Embedding Process

 

International Journal of Innovative Computing, Information and Control

Vol.‎7, No.‎7‪(B)‬

۲۰۱۱

۱۲

Flounce map optimization in intensity modulated radiation therapy for fuzzy target dose,

 

Iranian Journal of Fuzzy System

 

Vol.‎ 8, No.‎ 4

۲۰۱۱

۱۳

Optimal control of  energy in wind turbines based on a LQR approach

 

Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society

Vol.‎ 14, No.‎ 3

۲۰۱۱

۱۴

An Approach for Simultaneously Determining the Optimal Trajectory and Control of a Vibrating Shell

 

Jordan Journal of Mathematics and statistics

Vol.‎ 5 No.‎ 1

۲۰۱۲

۱۵

A NEW DISCRETIZATION METHOD FOR SOLVING AN OPTIMAL VIBRATING CONTROLLED SYSTEM ON AN ARBITRARY DOMAIN

Journal of Vibration and Control,

Vol.‎ 19 No.‎ 14

۲۰۱۲

۱۶

Solving a Class of  Nonlinear Optimal Control Problems by Differential Transformation Method

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎3

۲۰۱۲

۱۷

A Neural Network Approach to Solve Semi-Infinite Linear Programing Problems

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎3

۲۰۱۲

۱۸

Best Minimizing Algorithm for Shape-measure Method

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎3

۲۰۱۲

 ۱۹

Cutting-Plane Algorithm for Solving Linear Semi-infinite Programing in Fuzzy Case

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎3

۲۰۱۲

  ۲۰

Extension of  Pontryagin maximum principle and its Economical Applications

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎4

۲۰۱۲

 ۲۱

Differential Transformation Method for Solving a Class of  Nonlinear Optimal Control Problems

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎1

۲۰۱۲

۲۲

Spectrum Allocation Based on Artificial Bee Colony in Cognitive Radio Networks

IEEE IRAN SECTION

۶th to 8th Nov

۲۰۱۲

۲۳

Using Linearization and penalty Approach to Solve Optimal Shape Design Problem with Obstacle

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 7

۲۰۱۳

۲۴

New approach for optimizing energy by adjusting the trade-off coefficient in wind turbines

Energy, Sustainability and Society

۳:۱۹ http;‎//www.energsustainsoc.com

/۳/۱/۱۹

۲۰۱۳

 

۲۵

A Tumor anti-angiogenesis Treatment by Using Optimal Control in Minimum Time of Remedy Process

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

Vol.‎ 3 No.‎ 10

۲۰۱۳

۲۶

A Shape-measure method for solving free-boundary elliptic systems with boundary control function

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization‪(former:MRJMS)‬

Vol.‎ 3, No.‎ 2 pp47-66

۲۰۱۳

مقاله های فارسی:

۱

نگرشی ریاضی برنظریه طراحی شکل بهینه وکاربردهای آن

مجله علوم دانشگاه شهیدچمران اهواز،

 

۱۳۷۹

۲

کارآئی روش گلاشف – گوستاوسون برای تقریب بهتر درحل مسائل کنترل بهینه بخش به شیوه نشاندن

مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز،

 

۱۳۸۱

۳

بررسی تأثیرخصوصیات سوراخ لوله ای زهکش زیرزمینی و دانه بندی خاک برمیزان گرفتگی لوله زهکش زیرزمینی

مجله کشاورزی دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

۱۳۸۱

۴

توزیع بتای تعمیم یافته بهینه برای داده های درآمدومحاسبه ضریب جینی دراستان خوزستان

مجله علوم دانشگاه اصفهان

 

 

۱۳۸۱

۵

ضرورت وتبیین زمینه های ممکن ازبهینه سازی درمدیریت حمل ونقل شهری کشور

مجله علوم دانشگاه الزهرا(س)

 

۱۳۸۳

۶

تعیین بهترین دامنه برای معادله غیرخطی به روش شکل – اندازه،پروین ترابی وعلیرضافخارزاده ،.

مجله علوم دانشگاه فردوسی مشهد

 

۱۳۸۳

۷

حل كلي مسئله دامنه بهينه براي سيستم سهموي بااستفاده از اندازه ها

مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

 

۱۳۸۵

۸

تعیین کنترل بهينه دروني براي يك موج خطي ناهمگن بر مبناي  جواب كلاسيك واندازه ها، علیرضافخارزاده

 

مجله علوم دانشگاه اصفهان،.

 

۱۳۸۶

۹

برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتمهای حل و کاربردهای آن

مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی, انجمن ریاضی ایران

 

۱۳۸۸

۱۰

يك امکان يابی بهينه سازی رياضی در صنايع استان خوزستان به منظور ارتقاء بهره وری، سازمان مديريت و برنامه ريزی خوزستان،

 

مجله علوم دانشگاه الزهرا(س)

 

 

۱۳۹۰

۱۱

 

تعیین هم­زمان کنترل و وضعیت بهینه در سیستم متضمن غشا مرتعض مستدیر به روش گسسته­سازی

مجله مدل­سازی پیشرفته ریاضی

 

۱۳۹۰

۱۲

مقایسه روشهای گرادیان مزدوج تعمیم یافته و نشاندن در حل مساله کنترل بهینه تنظیم کننده با یک کاربری در شیمی

مجله علوم دانشگاه خوارزمی

جلد ۱۲ شماره ۱

۱۳۹۱

 

 

 

پروژه و طرح های پژوهشی:

عنوان طرح

طرف قرارداد، محل و سال اجرا

مبلغ قرارداد

حل مسائل طراحی شکل بهینه موج، مجری طرح

طرف قراردادمعاونت پژوهشی دانشگاه شهیدچمران خرداد۱۳۸۰.

 

شناخت موضوعات قابل تحقیق در زمینه بهینه سازی در صنایع استان خوزستان ، مجری طرح

طرف قرارداد دانشگاه شهید چمران وسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ،مرداد۱۳۸۲

 

ارزیابی درونی گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران،مجری طرح

طرف قرارداد دانشگاه شهیدچمران وسازمان سنجش ، ۱۳۸۲.

 

 

حل ترکیبی مسائل کنترل بهینه با استفاده ازسری فوریه و اندازه ها، مجری طرح

طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، تیر۱۳۸۴ .

 

 

حل کلی مسائل طراحی شکل بهینه با استفاده از قضیه استوکس و بدون گسسته سازی فضا، مجری طرح

طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اهواز، ۱۳۸۳.

 

معرفی کارآفرینان نمونه استان خوزستان (فازصنایع) ، مجری طرح ،

طرف قرارداد مرکزکارآفرینی دانشگاه شهید چمران ، اسفند۸۳ .

 

حل ترکیبی مسائل کنترل بهینه غشاءمرتعش،، همكارطرح،

طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی مرکزآشتيان، ۱۳۸۵.

 

 

مقایسه روش نشاندن و روش گرادیان مزدوج برای حل مسائل کنترل بهینه تنظیم کننده، مجری طرح،

طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، ۱۳۸۸.

 

 

مسئله‌ی بهینه‌سازی پرتو درمانی با شدت تنظیم شده و با بردار دُز هدفی به صورت فازی( مولفه‌های ذوزنقه‌ای) ، همکار طرح،

طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، بهار ۱۳۸۹

 

حل مسائل برنامه‌ریزی خطی نیمه‌نامتناهی پیوسته با استفاده از یک روش بهینه‌سازی شبکه عصبی غیرخطی، همکار طرح،

طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، مرداد ماه ۱۳۸۹.

 

 

راهکاری برای شناسایی داده های نامتعارف در حالات فازی به صورت ریاضی و اجرای نرم افزاری آنها

معاونت محترم اداری و مالی صا ایران شیراز ، در دست اجرا.

 

 

 

کتاب ها (تالیف،  ترجمه، ویرایش):

نام کتاب

ناشر و نوبت چاپ

نوع کتاب (تالیف، ترجمه، ویرایش.)

تعداد صفحات

سال انتشار

بهینه سازی خطی

 

در دست تایپ

تالیف

 

 

ریاضیات گسسته

 

 

 

در دست تالیف

 

 

 

 

 

۶-  پايان نامه ها:

شماره

عناوين

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

۱

بررسی برخی روش های حل مسائل تصمیم گیری چند شاخصه

ارشد

۱۳۸۷

مشاور

۲

بررسی چند روش بهینه سازی در پرتو درمانی با شدت تنظیم شده

ارشد

۱۳۸۸

راهنما

۳

حل ترکیبی مسائل کنترل بهینه متضمن معادله موج خطی دو بعدی در دستگاه مختصات قطبی

ارشد

۱۳۸۸

راهنما

۴

تصمیم گیری در محیط فازی شهودی

ارشد

۱۳۸۸

مشاور

۵

معادله چهارم پینلوی و چند جمله ای های مرتبط با آن

ارشد

۱۳۸۸

مشاور

۶

بررسی جواب های سالیتونی و جواب های عددی معادله برگرز و مقایسه بین آنها

ارشد

۱۳۸۸

مشاور

۷

بررسی روش هایی از کنترل بهینه رگ زایی در تومور

ارشد

۱۳۸۹

راهنما

۸

کنترل بهینه فرود آرام ماه پیما

ارشد

۱۳۸۹

راهنما

۹

کنترل بهینه انرژی در توربین های بادی

ارشد

۱۳۸۹

راهنما

۱۰

یک روش جدید برای بهینه سازی فرایند پرتو درمانی با شدت تنظیم شده براساس برنامه ریزی خطی

ارشد

۱۳۹۰

مشاور

۱۱

بررسی وجود جواب های سراسری برای معادلات دیفرانسیل غیر خطی سهموی و هذلولوی

ارشد

۱۳۹۰

مشاور

۱۲

بررسی سه الگوریتم حل مسائل برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی در راستای حل حالت فازی

ارشد

۱۳۹۰

راهنما

۱۳

استفاده از اندازه ها برای حل سیستم های کنترل بیضوی مرز آزاد با امکانات وجود موانع

ارشد

۱۳۹۰

راهنما

۱۴

بررسی روش تجزیه بندر و بعضی کاربردهای آن

ارشد

۱۳۹۰

راهنما

۱۵

طراحی شکل بهینه برای معادله ی خطی موج میرا با استفاده از روش مجموعه تراز

ارشد

۱۳۹۰

راهنما

۱۶

بهینه سازی برخی پارامترهای جهت کاهش میزان تاخیر عابر پیاده و وسایل نقلیه در شبکه های ترافیک شهری

ارشد

۱۳۹۰

مشاور

۱۷

راهکارهای کنترل بهینه عفونت ویروس HIV

ارشد

۱۳۹۰

راهنما

۱۸

زمانبندی کاربرد بازدارنده های رگ زایی به منظور کمینه کردن حجم تومور

ارشد

۱۳۹۰

راهنما

۱۹

بررسی مسائل برنامه ریزی نیمه نامتناهی خطی پیوسته و دوگان آنها با دیدگاه های نظریه اندازه ها و شبکه های عصبی

ارشد

۱۳۸۸

راهنما

۲۰

توزیع تصمیم یافته و کاربرد آن در اقتصاد

۱۳۷۷

مشاور

۲۱

برآورد خطای محاسبه در یک مساله کنترل بهینه با شرایط مرزی

۱۳۷۸

 

۲۲

تعیین بهترین دامنه برای معادله پخش غیر خطی به روش شکل و اندازه

۱۳۸۱

راهنما

۲۳

حل سیستم کنترلی موج خطی با کنترل های مرزی و درونی به روش نشاندن

۱۳۸۲

راهنما

۲۴

تعیین دامنه بهینه معادلات سهمی گون با استفاده از روش شکل- اندازه

۱۳۸۲

راهنما

۲۵

شرح الگوریتم و مقایسه چند شیوه حل مسائل برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی

۱۳۸۳

راهنما

۲۶

روش گرادیان مزدوج تعمیم یافته برای حل مسائل تنظیم کننده موج

۱۳۸۴

مشاور

۲۷

سرمایه گذاری بهینه برای مدیریت دینامیک مخاطره بیمه گر

۱۳۸۴

مشاور

۲۸

کنترل بهینه، موجک ها و روش نشاندن

۱۳۸۴

راهنما

۲۹

کنترل بهینه و تثبیت سطح آب در کانال های روباز

۱۳۸۷

راهنما

۳۰

حل مدل کنترل تصادفی مدیریت منابع آب با استفاده از برنامه ریزی پویا

۱۳۹۱

راهنما

 

.

۷-  سایر فعالیت ها:

لیست همایشهای علمی که درآنها شرکت داشته ویا سخنرانی کرده ام

۱- شرکت درکنفرانسهای ریاضی سالانه کشوردرسالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱ ( دردانشگاههای  مشهد، رازی وشهیدبهشتی )

۲- - شرکت درتقریبا تمامی کنفرانسهای سالانه ریاضی  کشورازسال ۱۳۷۶ تاکنون وارائه حداقل یک سخنرانی ومقاله درهریک ازآنها.

۳- سخنران مدعودراولین کنفرانس بهینه سازی کشوردردانشگاه فردوسی مشهد(۱۳۷۹).

۴- شرکت وارائه سخنرانی درهشتمین سمینارآنالیزوکاربردهای آن دردانشگاه صنعتی شریف (۱۳۷۸).

۵- شرکت وارائه سخنرانی دردومین وچهارمین سمینارمعادلات دیفرانسیل وسیستمهای دینامیکی دردانشگاه صنعتی اصفهان وفردوسی مشهد(۱۳۷۸ و ۱۳۸۱).

۶- شرکت وارائه مقاله دردومین وچهارمین کنگره ریاضی اروپابه ترتیب دربوداپست واستکهلم (۱۹۹۶و ۲۰۰۴).

۷- شرکت وارائه سخنرانی درچهارمین کنفرانس Algorithms for Approximation  دردانشگاه هدرزفیلدانگلستان (۲۰۰۱)

۸- شرکت وارائه سخنرانی درسومین کنفرانس جهانی ریاضی درپکن (۲۰۰۲).

۹- شرکت دراولین کارگاه منطق ریاضی ، مرکزنحقیقات فیزیک نظری وریاضی (۱۳۷۰).

۱۰- شرکت وارائه سخنرانی دراولین کارگاه نظریه تقریب وکاربردهای آن دردانشگاه فردوسی مشهد(۱۳۸۲).

۱۱- عضوکمیته برگزاری اولین سمیناردانشجوئی وبیست ودومین مسابقه دانشجوئی ریاضی کشوردردانشگاه اهواز(۱۳۷۶).

۱۲- عضوکمیته برگزاری بزرگداشت سال جهانی ریاضی دردانشگاه شهیدچمران اهواز.

۱۳- عضوکمیته برگزاری همایش نیم روزی باریاضی دردانشگاه شهیدچمران اهوار(هفته پژوهش ، ۱۳۸۱).

۱۴- شرکت درهمایش های علمی دانشگاه ها، مدارس وآموزش وپرورش استان خوزستان وارائه سخنرانی (۴ مورد).

۱۵- شركت در اولين همايش ملي كارآفريني در دانشگاه شيراز.

۱۶- شرکت وارائه سخنرانی درشانزدهمين سمینارآنالیزوکاربردهای آن دردانشگاه فردوسي مشهد(۱۳۸۵).

۱۷- شرکت در کارگاه مجموعه هاي فازي و كاربردهاي آن، دانشگاه سيستان و بلوچستان، خرداد ۱۳۸۶.

۱۸-  شرکت وارائه سخنرانی دراولین کنفرانس ریاضیPetra ، دراردن, معان (۲۰۰۷).

۱۹- شرکت وارائه سخنرانی دردومین کنفرانس  بهینه سازی و کنترل در باکو, (۲۰۰۸).

۲۰- شرکت وارائه سخنرانی در Processing systems ,International Conference on Signal  در سنگاپور (۲۰۰۹).

۲۱-  شرکت وارائه سخنرانی در  ۲۰۱۱ First International Conference on Mechanical Engineering در تایلند،فوکت(۲۰۱۱).

۲۲-  شرکت وارائه سخنرانی در چهارمین کنفرانس تحقیق در عملیات، دانشگاه گیلان، رشت، اردیبهشت ۱۳۹۰.

۲۴- ارائه ۱ مقاله در پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۱۷-۱۹ آبان ۱۳۹۰.

۲۵- ارائه ۳ مقاله در سومین کنفرانس ملی کاربردهای ریاضیات ونظریه کنترل در علوم پزشکی، بجنورد،آذر ۱۳۹۰.

۲۶- ارائه ۱ مقاله در کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیبا کنار، ۲۷ بهمن۱۳۹۰.

۲۷- ارائه ۷ مقاله در اولین کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی, آمل, دانشگاه شمال, شهریور۱۳۹۱.

 

داوریهای علمی انجام گرفته

۱-داوری مقالات مختلف برای مجلات معتبرعلمی – پژوهشی داخلی وکنفرانس ریاضی داخل وخارج بیش از۳۵ مورد.

۲-داوری طرح های پژوهشی (پروپزال وگزارش نهائی ) برای ۵ دانشگاه مختلف ، ۷ مورد و وزارت ۱ مورد.

۳-داورمدعودرامتحان جامع ۲ دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی .

۴-داورمدعودردفاع پایان نامه ۵ دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی.

۵-داورمدعودردفاع پایان نامه ۸دانشجوی کارشناسی ارشد.

۶-مرور بر مقاله براي Zentrablat MATH 5 مورد.

۷-داوری مقالات مختلف برای مجلات معتبرعلمی خارجي ۹ مورد.

۸-داوری کتاب ۳ مورد

۹-مرور کتاب

Shapes and Geometrics

Metrics, Analysis, Differential, Calculus, and Optimization

۲nd Edition

by M.C.‎ Delfour, J-P Zolesio

براي Zentrablat MATH.

دیگر فعالیتهای علمی و تحقیقی:

 

برپايي غرفه كارآفريني در ۳ نمايشگاه دانشگاهي.

شركت در ۲ نمايشگاه كارآفريني كشوري با برپايي غرفه.

تدوين و برگزاري و اجراي كارگاههاي متعدد كارآفريني با موضوعات متنوع در سطح دانشگاه همراه با همكاري در تدوين و اجراي درس كارآفريني به ميزان ۳ واحد در دانشگاه.

شركت در كارگاههاي آموزشي ارزيابي دروني.

عضو انجمنهای ریاضی ایران؛ امریکا AMS, انگلیس LMS و اروپا.

عضو انجمنهای تحقیق در عملیات و فازی ایران.

 عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی

 

 

۸- سوابق مدیریتی: مدیر تحصیلات تکمیلی – رییس مرکز کارافرینی – معاون پژوهشی دانشکده – رییس دانشکده

 

 

0