در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري از سال ۸۳ فعاليت دارد. عنوان اين گروه در مقطع كارشناسي ارشد از مهرماه ۹۶ به آناليز عددي تغيير يافته است.

در اين گروه چهار عضو هيأت علمي با زمينه هاي تحقيقاتي ذيل فعاليت دارند.

 

 

نام استاد

مرتبه

زمينه تحقيقات

دكتر اسماعيل حسام الديني

استاد

نظریه موجک ها، نظریه  قاب ها ، حل معادلات ديفرانسيل پينلوي

دكتر بهنام هاشمي

دانشيار

آنالیز عددی ،جبر خطی عددی،  روش های تأیید اتوماتیک جواب، آنالیز بازه ای، توابع ماتریسی

دكتر آمنه طالعي

استاديار

آناليز عددي، حل عددي معادلات ديفراسيل جزئي،

دکتر محمد حسین حیدری

استاديار

نظریه موجک ها، حسابان کسری، مسائل کنترل بهینه کسری، حسابان تصادفی