در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري از سال ۸۳ فعاليت دارد. عنوان اين گروه در مقطع كارشناسي ارشد از مهرماه ۹۶ به آناليز عددي تغيير يافته است.

در اين گروه چهار عضو هيأت علمي با زمينه هاي تحقيقاتي ذيل فعاليت دارند.

 

 

نام استاد

مرتبه

زمينه تحقيقات

دكتر اسماعيل حسام الديني

استاد

نظریه موجک ها، نظریه  قاب ها ، حل معادلات ديفرانسيل پينلوي

دكتر آمنه طالعي

استاديار

آناليز عددي، حل عددي معادلات ديفراسيل جزئي،

دکتر محمد حسین حیدری

دانشیار

نظریه موجک ها، حسابان کسری، مسائل کنترل بهینه کسری، حسابان تصادفی