در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري از سال ۸۳ فعاليت دارد. عنوان اين گروه در مقطع كارشناسي ارشد از مهرماه ۹۶ به بهينه سازي تغيير يافته است.

در اين گروه سه عضو هيأت علمي با زمينه هاي تحقيقاتي ذيل فعاليت دارند.

 

 

نام استاد

مرتيه

زمينه تحقيقات

دكتر عليرضا فخارزاده جهرمي

استاد

کنترل بهینه، طراحی شکل بهینه سیستم های فیزیکی، كنرل بهينه در سيستم هاي اقتصادي، طراحی درمان (رياضي پزشكي) ، بهینه سازی در صنایع و مدیریت

دكتر حميدرضا ملكي

استاد

مسأله انتخاب و تصميم گيري، بهينه سازي فازي،  رگرسیون خطی فازی ، طراحی درمان به روش IMRT ، مسأله حمل و نقل چند هدفی، زمان بندی چراغ های راهنمایی و رانندگی، مكان يابي سيستم هاي خدمات شهري، مكان يابي تدافعي

دكتر سيدمصطفي خرمي زاده

دانشیار

برنامه ریزی با اعداد صحیح  و شبکه ها، بهینه سازی ترکیبیاتی، روش های نقطه درونی و برنامه ریزی نیمه معین