اطلاعات فردی:

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی

مرتبه علمی:استاد

زمینه تحقیقاتی: نظریه کنترل بهینه، نظریه طراحی شکل بهینه، بهینه سازی غیرخطی، بهینه سازی عددی، ریاضیات پزشکی(خصوصا کنترل

بیماری‌ها و تصویربرداری)، تحقیق در عملیات، ریاضیات مالی، تحلیل پوششی داده‌ها، داده کاوی(کشف داده‌های پرت)، عمومی سازی ریاضیات.

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی ۲۶۳۲

پست الکترونیک:a_fakharzadeh@sutech.ac.ir

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:

مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
کارشناسی شهید چمران-اهواز ریاضی محض ۱۳۵۸-۱۳۶۴
کارشناسی ارشد تربیت مدرس-تهران ریاضی محض ۱۳۶۵-۱۳۶۹
دکتری لیدز-انگاستان ریاضی کاربردی ۱۳۷۲-۱۳۷۵

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

مهار و درمان بیماری‌ها از دید ریاضی، طراحی شکل بهینه و کاربردها، کنترل بهینه سیستم‌های کسری، بهینه سازی غیرخطی و عددی، تحلیل پوششی داده‌ها خصوصا درمورد بودجه‌ریزی، روش‌های داده کاوی، ریاضیات مالی.

 

سوابق آموزشی:

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی:

ریاضیات عمومی (رشته های: ریاضی، مهندسی، مدیریت، زمین شناسی و محیط زیست)

تحقیق ۱ و ۲ (رشته های: ریاضی، مهندسی و  مدیریت)

آشنایی با نظریه کنترل (رشته ریاضی )

آشنایی با نرم افزارهای ریاضی (رشته ریاضی )

زبان تخصصی (رشته ریاضی)

ریاضیات گسسته (رشته های: ریاضی، کامپیوتر و IT)

معادلات دیفرانسیل (رشته های: ریاضی و مهندسی)

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی ارشد:

تحقیق درعملیات پیشرفته (ریاضی کاربردی و مدیریت )

نظریه کنترل پیشرفته

بهینه سازی غیرخطی (ریاضی کاربردی )

برنامه ریزی پویا(ریاضی کاربردی )

ریاضیات مهندسی پیشرفته(رشته برق، عمران وکشاورزی)

دروس تدریس شده در دوره دکتری:

ریاضیات پیشرفته ( آبیاری )

مدلسازی کامپیوتری حشرات  (حشره شناسی)

مباحثی در طراحی شکل بهینه ( ریاضی)

کنترل بهینه پیشرفته

مباحثی در بهینه سازی غیر خطی پیشرفته

برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی

مباحثی در بهینه سازی عددی

مباحثی در بهینه سازی محدب

 

سوابق اجرایی:

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

موسس و رییس مرکز کارافرینی دانشگاه شهید چمران اهواز (مرکز جزو ۳ مرکز برتر کشور از نظر دبیرخانه طرح کاراد شناخته شد)

دبیر اجرایی نشست روسای دانشگاههای کشور (آذر  ۱۳۷۹-دانشگاه شهید چمران اهواز)

معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهوا ز

رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی شیراز

معاون بنیاد نخبگان استان فارس

دبیر اجرایی جشنواره شکوفایی خلیج فارس ۳۰ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۳

دبیر نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات اردیبهشت ۹۵

مسول نظارت برنامه ملی شهاب استان فارس از سال ۱۳۹۳ تا کنون

عضوکمیته برگزاری اولین سمیناردانشجوئی وبیست ودومین مسابقه دانشجوئی ریاضی کشوردردانشگاه اهواز(۱۳۷۶)

 عضوکمیته برگزاری بزرگداشت سال جهانی ریاضی دردانشگاه شهیدچمران اهواز

عضوکمیته برگزاری همایش نیم روزی باریاضی دردانشگاه شهیدچمران اهوار(هفته پژوهش ، ۱۳۸۱)

عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات (اردیبهشت ۹۵)

عضو کمیته علمی و سخنران مدعو کنفرانس بین المللی KBI (شهریور ۱۳۹۱)

عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات (اردیبهشت ۹۶)

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بهینه سازی و کنترل (مهرماه ۹۶)

عضو کمیته علمی و سخنران مدعو اولین کنفرانس بهینه سازی و کنترل (مهرماه ۹۶)

عضو هیات مدیره صندوق خیریه کمک به دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز از سال ۹۶-۹۲

عضو هیات مدیره مجمع خیران نخبه پرور استان فارس از سال ۱۳۹۴ تاکنون

مقالات چاپ شده در نشریات:

شماره مقاله

عنوان مقاله

نام مجله و ناشر

وضعیت مجله

سال انتشار

 

۱

Shapes and Measures

 

IAM J.‎ of mathematical control and information

No.‎ 16

۱۹۹۹

۲

 

The global solution of optimal shape design problem

for  Analysis and its Applications

Vol.‎ 18, No.‎ 1

۱۹۹۹

۳

Shape-measure method for solving elliptic optimal shape problems  ‪(fixed control case)‬

Bulletin of the Iranian Mathematics society, ,

Vol.‎ 27, No.‎ 1

۲۰۰۱

۴

Determining the best domain for a nonlinear wave system,

JAMC J.‎ of Applied Mathematics and computations

 

Vol.‎ 13, No.‎ 1-2

۲۰۰۳

۵

 

Survey for abilities of  Wavelets in solving optimal control problems by embedding methods,

 

International Journal of Contemporary Mathematical Sciences,

 

Vol.‎3, No.‎ 13-16

۲۰۰۸

۶

IMRT with fuzzy prescribe target,

 

Proceeding of the International Conference on Signal    vector dose

Processing systems,  IACST

Indexed by IEEE and ISI

۲۰۰۹

۷

Best Domain for an Elliptic Problem in Cartesian Coordinates by Means of Shape-Measure

AJOP Asian Journal of Control

Vol.‎ 11, No.‎ 5

۲۰۰۹

۸

New Approach for Simultaneously Determination the Optimal Trajectory and Control of Vibrating

 

 

International Review of Automatic Control String ‪(IREACO)‬

 

۲۰۰۹

۹

A Solution Method for an Optimal Controlled Vibrating Circle Shell by Measure and Classical Trajectory,

Applied Mechanics and Materials

Volumes 52-54 Advances in Mechanical Engineering

۲۰۱۱

۱۰

An Optimal Soft Landing Control for Moon Lander by Means of Measures

 

Applied Mechanics and Materials

Volumes 52-54 Advances in Mechanical Engineering

۲۰۱۱

۱۱

A Linear Approach for optimizing Energy in Wind Turbines by Embedding Process

 

International Journal of Innovative Computing, Information and Control

Vol.‎7, No.‎7‪(B)‬

۲۰۱۱

۱۲

Flounce map optimization in intensity modulated radiation therapy for fuzzy target dose,

 

Iranian Journal of Fuzzy System

 

Vol.‎ 8, No.‎ 4

۲۰۱۱

۱۳

Optimal control of  energy in wind turbines based on a LQR approach

 

Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society

Vol.‎ 14, No.‎ 3

۲۰۱۱

۱۴

An Approach for Simultaneously Determining the Optimal Trajectory and Control of a Vibrating Shell

 

Jordan Journal of Mathematics and statistics

Vol.‎ 5 No.‎ 1

۲۰۱۲

۱۵

A NEW DISCRETIZATION METHOD FOR SOLVING AN OPTIMAL VIBRATING CONTROLLED SYSTEM ON AN ARBITRARY DOMAIN

Journal of Vibration and Control,

Vol.‎ 19 No.‎ 14

۲۰۱۲

۱۶

Solving a Class of  Nonlinear Optimal Control Problems by Differential Transformation Method

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎3

۲۰۱۲

۱۷

A Neural Network Approach to Solve Semi-Infinite Linear Programing Problems

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎3

۲۰۱۲

۱۸

Best Minimizing Algorithm for Shape-measure Method

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎3

۲۰۱۲

۱۹

Cutting-Plane Algorithm for Solving Linear Semi-infinite Programing in Fuzzy Case

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎3

۲۰۱۲

۲۰

Extension of  Pontryagin maximum principle and its Economical Applications

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎4

۲۰۱۲

۲۱

Differential Transformation Method for Solving a Class of  Nonlinear Optimal Control Problems

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 5 No.‎1

۲۰۱۲

۲۲

Spectrum Allocation Based on Artificial Bee Colony in Cognitive Radio Networks

IEEE IRAN SECTION

۶th to 8th Nov

۲۰۱۲

۲۳

Using Linearization and penalty Approach to Solve Optimal Shape Design Problem with Obstacle

The journal of  mathematics and computer science

Vol.‎ 7

۲۰۱۳

۲۴

New approach for optimizing energy by adjusting the trade-off coefficient in wind turbines

Energy, Sustainability and Society

۳:۱۹ http;‎//www.energsustainsoc.com

/۳/۱/۱۹

۲۰۱۳

 

۲۵

A Tumor anti-angiogenesis Treatment by Using Optimal Control in Minimum Time of Remedy Process

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

Vol.‎ 3 No.‎ 10

۲۰۱۳

۲۶

A Shape-measure method for solving free-boundary elliptic systems with boundary control function

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization‪(former:MRJMS)‬

Vol.‎ 3, No.‎ 2 pp47-66

۲۰۱۳

۲۸

A comparison Between Two Methods of Solving Tumor Anti-Angiogenesis Optimal Control System

Advances in Environmental Biology

Vol.‎ 8, No.‎ 5 pp 1175-1182

۲۰۱۴

۲۹

A hybrid method for solving Fuzzy

Semi-infinite Linear Programming problems

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

Vol.‎ 28
PP 879-884

۲۰۱۵

۳۰

A Surrogate Based Bi-Level Integrated System by Using Neural Network

International  Journal of Review in Life Sciences

(IJRLS )

Vol.‎5 no 5

PP 1168-1173

۲۰۱۵

۳۱

Using Optimal Control for Tumor Remedy and Prevention of  its Growth

Journal of Agricultural and Biological Science

Vol.‎10   no.‎ 2

PP 39- 43

۲۰۱۵

۳۲

Multi-Step Stochastic Differential Transformation Method  for Solving Some Class of Random Differential Equations

َApplied Mathematics in Engineering Management  and Technology

Vol.‎3 no 3

PP 115-123

۲۰۱۵

۳۳

A Numerical Method for Solving Fractional Optimal Control Problems

Iranian Journal of Sciences and Technology

Accepted manuscript ,available online

۲۰۱۷

۳۴

A Benders Decomposition Based Solution Method for Solving User Equilibrium Problem Deterministic and Stochastic Cases

Iranian Journal Of Operations Research

Vol.‎ 5, No.‎ 2, 2014, pp.‎ 79-91

۲۰۱۴

۳۵

INTRODUCING A MATHEMATICAL MODEL FOR BONE METASTASES CONTROL

JOURNAL OF ADVANCES IN MATHEMATICS

 

۲۰۱۵

۳۶

A Linearization Technique for Optimal Design of the Damping Set with Internal Dissipation

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

Vol 6, No 1, (2016)‎, Serial Number: 9

۲۰۱۶

۳۷

PRESENTATION A MATHEMATICAL MODEL FOR BONE METASTASES CONTROL BY USING TAMOXIFEN

Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications

Volume 13, Issue 1, Article 8, pp.‎ 1-11, 2016

۲۰۱۶

۳۸

Implementation of optimizing slice interpolation in medical image using finite difference method

Scholars Bulletin

Sch.‎ Bull.‎;‎ Vol-2, Iss-8 ‪(Aug, 2016)‬:497-500

۲۰۱۶

۳۹

A large-Update Primal-Dual Interior-Point Algorithm for Linear Optimization Problem Based on a Trigonometric Kernel Function

Scholars Bulletin

Sch.‎ Bull.‎;‎ Vol-2, Iss-8 ‪(Aug, 2016)‬:505-510

۲۰۱۶

۴۰

Simulation the Growth Process of Scoliosis Disease by Using Finite Element Method

Scholars Bulletin

Sch.‎ Bull.‎;‎ Vol-2, Iss-8 ‪(Aug, 2016)‬:492-496

۲۰۱۶

۴۱

A unified approach for non-monotone Pattern search algorithm

Scholars Bulletin

Sch.‎ Bull.‎;‎ Vol-2, Iss-8 ‪(Aug, 2016)‬:501-504

۲۰۱۶

۴۲

A LoOP based outlier detection method for high dimensional fuzzy data set

JOURNAL OF INTELLIGENT FUZZY SYSTEMS

vol.‎ 32, no.‎ 1, pp.‎ 241-248, 2017

۲۰۱۷

۴۳

Shape and size determination of plasmonic nano particles using particle swarm optimization algorithm based absorption coefficient

OPTIK

Vol.‎130, 2017, Pages 44-49

۲۰۱۶

۴۴

General optimal shape of plasmonic nano particles based absorption coefficient using a linearization approach

OPTIK

Vol.‎140, 2017, Pages 1069-1080

۲۰۱۷

۴۵

A Theoretical Measure Technique for Determining 3-D Symmetric Nearly Optimal Shapes with a Given Center of Mass

COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND MATHEMATICAL PHYSICS

۵۷(۷):۱۲۲۵-۱۲۴۰ · July 2017

۲۰۱۷

۴۶

A Modification on Rubio’s Theoretical Measure Method for Solving Classical Optimal Control problems

 

JOURNAL OF MATHEMATICAL EXTENSION

 

Vol.‎ 11, No.‎ 2, (2017)‎, 43-52

۲۰۱۷

۴۷

A unified complexity analysis of interior point methods for semidefinite problems based on trigonometric kernel functions

Optimization

۶۷(۱): ۱۱۳-۱۳۷ (۲۰۱۸)

۲۰۱۸

۴۸

A new approach for approximating solution of continuous semi-infinite linear programming

Biquarterly Control and Optimization in applied Mathematics

Accepted for publication

۲۰۱۸

۴۹

A new outlier detection method for fuzzy high dimensional fuzzy databases based on LOF

Journal of Mathematical Modeling

Accepted for publication

۲۰۱۸

۵۰

AN INTERIOR-POINT ALGORITHM FOR SEMIDEFINITE OPTIMIZATION BASED ON A NEW PARAMETRIC KERNEL FUNCTION

Journal of Nonlinear Functional Analysis

۲۰۱۸ (۲۰۱۸), Article ID 14, pp.‎ 1-24

 

۲۰۱۸

 
 
 
 
 

مقالات ارائه شده در مجلات علمی:

شماره

عنوان  مقاله

نام مجله

وضعیت مجله

سال انتشار

۱

نگرشی ریاضی برنظریه طراحی شکل بهینه وکاربردهای آن

مجله علوم دانشگاه شهیدچمران اهواز،

 

۱۳۷۹

۲

کارآئی روش گلاشف – گوستاوسون برای تقریب بهتر درحل مسائل کنترل بهینه بخش به شیوه نشاندن

مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز،

 

۱۳۸۱

۳

بررسی تأثیرخصوصیات سوراخ لوله ای زهکش زیرزمینی و دانه بندی خاک برمیزان گرفتگی لوله زهکش زیرزمینی

مجله کشاورزی دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

۱۳۸۱

۴

توزیع بتای تعمیم یافته بهینه برای داده های درآمدومحاسبه ضریب جینی دراستان خوزستان

مجله علوم دانشگاه اصفهان

 

 

۱۳۸۱

۵

ضرورت وتبیین زمینه های ممکن ازبهینه سازی درمدیریت حمل ونقل شهری کشور

مجله علوم دانشگاه الزهرا(س)

 

۱۳۸۳

۶

تعیین بهترین دامنه برای معادله غیرخطی به روش شکل -اندازه

مجله علوم دانشگاه فردوسی مشهد

 

۱۳۸۳

۷

حل كلي مسئله دامنه بهينه براي سيستم سهموي بااستفاده از اندازه ها

مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

 

۱۳۸۵

۸

تعیین کنترل بهينه دروني براي يك موج خطي ناهمگن بر مبناي  جواب كلاسيك واندازه ها،

مجله علوم پایه دانشگاه اصفهان،.

شماره. ۴

ص ۴۴-۵۲

۱۳۸۶

۹

برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتمهای حل و کاربردهای آن

مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی, انجمن ریاضی ایران

ش. ۱۴

ص ۳۵-۴۴

۱۳۸۸

۱۰

يك امکان يابی بهينه سازی رياضی در صنايع استان خوزستان به منظور ارتقاء بهره وری، سازمان مديريت و برنامه ريزی خوزستان،

مجله علوم دانشگاه الزهرا(س)

 

 

۱۳۹۰

۱۱

 

تعیین هم­زمان کنترل و وضعیت بهینه در سیستم متضمن غشا مرتعض مستدیر به روش گسسته­سازی

مجله مدل­سازی پیشرفته ریاضی

ش. ۱

ص ۲۷-۴۱

۱۳۹۰

۱۲

مقایسه روشهای گرادیان مزدوج تعمیم یافته و نشاندن در حل مساله کنترل بهینه تنظیم کننده با یک کاربری در شیمی

مجله علوم دانشگاه خوارزمی

جلد  ۱۲ شماره. ۱

ص ۳۳۹-۳۵۴

۱۳۹۱

۱۳

بهسازي و تخصيص بودجه ي بهينه به منظور افزايش ايمني محور شيراز-آباده

مدل سازي پيشرفته رياضي

 

۱۳۹۴

۱۴

ارايه يك مدل رياضي براي جلوگيري از پيشرفت متاستاز استخوان با استفاده ازكنترل بهينه

مجله تحقيقات آب و خاك ايران

 

۱۳۹۵

 
 

شماره

عنوان کنفرانس یا همایش علمی معتبر

عنوان مقاله

وضعیت

۱

شرکت دراولین کارگاه منطق ریاضی ، مرکزنحقیقات فیزیک نظری وریاضی

 

(۱۳۷۰)

۲

سخنران مدعودراولین کنفرانس بهینه سازی کشوردردانشگاه فردوسی مشهد

 

(۱۳۷۹)

۳

شرکت درکنفرانسهای ریاضی سالانه کشور( دردانشگاههای  مشهد، رازی وشهیدبهشتی )

 

سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱

۴

شرکت درتقریبا تمامی کنفرانسهای سالانه ریاضی  کشور وارائه حداقل یک سخنرانی ومقاله درهریک ازآنها

 

ازسال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۳

۵

شرکت وارائه سخنرانی درهشتمین سمینارآنالیزوکاربردهای آن دردانشگاه صنعتی شریف

 

(۱۳۷۸)

۶

شرکت وارائه سخنرانی دردومین سمینارمعادلات دیفرانسیل وسیستمهای دینامیکی دردانشگاه صنعتی اصفهان

The optimal solution of an elliptic shape design problem ‪(linear or nonlinear  case)‬

(۱۳۷۸ و ۱۳۸۱)

۷

شرکت وارائه سخنرانی دراولین کارگاه نظریه تقریب وکاربردهای آن دردانشگاه فردوسی مشهد

 

۱۳۸۲

۸

شرکت درهمایش های علمی دانشگاه ها، مدارس وآموزش وپرورش استان خوزستان وارائه سخنرانی (۴ مورد).

 

 

۹

شركت در اولين همايش ملي كارآفريني در دانشگاه شيراز

 

 

۱۰

شرکت وارائه سخنرانی درشانزدهمين سمینارآنالیزوکاربردهای آن دردانشگاه فردوسي مشهد

گامی آغازین در کاربری موجکها برای روش نشاندن

۱۳۸۵

۱۱

شرکت در کارگاه مجموعه هاي فازي و كاربردهاي آن، دانشگاه سيستان و بلوچستان

 

خرداد ۱۳۸۶

۱۲

شرکت وارائه سخنرانی در چهارمین کنفرانس تحقیق در عملیات، دانشگاه گیلان، رشت

 

اردیبهشت ۱۳۹۰

۱۳

پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

A mathematical comparison between som optimal HIV infection treatment strategies with drug resistant mutant

۱۷-۱۹ آبان ۱۳۹۰

۱۴

سومین کنفرانس ملی کاربردهای ریاضیات ونظریه کنترل در علوم پزشکی بجنورد

(طرح درمان بهینه ضد رگزایی تومور به  کمک روش       (AVK

آذر ۱۳۹۰

۱۵

کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیبا کنار

 

۲۷ بهمن۱۳۹۰

۱۶

اولین کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی, آمل, دانشگاه شمال

۱-Solving a class of nonlinear  optimal control problems by differential transformation method

۲-Extension of Pontryagin maximum principle and its economical application

۳-Best minimizing algorithm for shape-measure method

۴-A neural network approach for solving semi –infinite linear programming problems

۵-Cutting –plane algorithm for solving linear semi-

شهریور۱۳۹۱

۱۷

هفتمین همایش ملی آمار دانشگاه پیام نور، شیراز، دانشگاه پیام نور.

۱-روشی برای شناسایی داده های ناسازگاردر مجموعه اعداد  فازی با بعد بالا

بر مبنای روش LoOP

۲- روشی برای تعیین ضریب ناسازگاری      LOF برای پایگاه داده های فازی با ابعاد بالا

اسفند ۱۳۹۲

۱۸

دومین همایش ملی الکترونیکی نقش ریاضی در توسعه علوم، جهرم، دانشگاه جهرم

۱-(نگرشی تازه به یک ماهیت قدیمی)

۲- تعیین ضریب ناسازگاری برای پایگاه داده ی فازی

۳- تعمیمی از روش

SOD

برای شناسایی داده های ناسازگار فازی

۴- شناسایی داده های نا سازگار فازی با استفاده از الگوریتم

LOOP

۵- روشی برای تشخیص داده های نا متعارف فازی با استفاده از انتگرال همبستگی موضعی

 

اسفند ۱۳۹۲

۱۹

پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران، همدان، دانشگاه همدان.

شناسایی بازیکنان نا متعارف لیگ برتر دوازدهم فوتبال ایران به کمک روش

وبررسی کارایی آن هاLOF

شهریور ۱۳۹۲

۲۰

ششمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، اصفهان، دانشگاه پیام نور.

شیوه ای برای شناسایی داده های فازی نا سازگار با استفاده از روش

KNN

بر مبنای متریک های هاسدورف و ورتکس

اسفند ۱۳۹۲

۲۱

شرکت در  چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران –زاهدان

(بهینه سازی در IMRT در شرایط تجویز دز هدف بصورت فازی ذوزنقه ای)

۱۳۸۸

۲۲

دومین همایش تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نورایران – مازندران

(بهینه سازی نوسانات سطح آب در کانال های روباز )

۱۳۸۸

۲۳

اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران بیرجند

 

(بهینه سازی انرژی در توربین های بادی به کمک روش H۲)

۱۳۸۷

۲۴

چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران- ارومیه

(حل مسئله ی تعادل کاربر بر پایه ی تجزیه بندر)

۱۳۸۹

۲۵

اولین همایش ملی ترافیک،ایمنی وراهکارهای اجرایی ارتقا آن ایران-جهرم

 

(استفاده از روش تجزیه بندر در تخصیص بودجه برای ایمنی بزرگراه ها)

۱۳۹۰

۲۶

چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی تحقیق در عملیات ایران –رشت

(کنترل آلاینده های هوا در منابع تولیدی به کمک برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی فازی نامتقارن)

۱۳۹۰

۲۷

چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی تحقیق در عملیات ایران –رشت

( بهسازی و تخصیص بهینه ی بودجه به منظور افزایش ایمنی محور شیراز-سعادت شهر)

۱۳۹۰

۲۸

 

۲nd Seminar on Financial Mathmatics and mathematics of Social  Network

Zanjan

(کاربرد اصل بیشینه سازی تعمیم یافته پونتریاگین برای محاسبه رفاه اجتماعی در ایران)

۱۳۹۱

۲۹

سومین  کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها ایران – سمنان

(رهیافت تبدیل دیفرانسیل در تعیین جواب تقریبا بهینه مسائل کنترل تصادفی با مطالعه موردی در مسائل اقتصادی )

۱۳۹۱

۳۰

The 44thAnnual Iranian Mathmatics Conference

ایران – مشهد

۱-(روش هموتوپی اصلاح شده برای حل مسائل کنترل بهینه غیرخطی)

۲-  A numerical technique for solving infinite horizon frational optimal control problems

 

۱۳۹۲

۳۱

The 36thAnnual Iranian Mathmatics Conference

ایران-یزد

۱-(روش همگرایی و حل مسائل کنترل بهینه)

۲- حل ترکیبی یک سیستم کنترلی موج با  استفاده از سری فوریه و روش نشاندن

۱۳۸۴

۳۲

 

The 38thAnnual Iranian Mathmatics Conference

zanjan

اندازه ها در طراحی اجسام دورانی

۱۳۸۶

۳۳

چهارمین همایش ملی آنالیز عددی و کاربردهای آن ایران خوانسار

Numerical method for solving optimal control problems with derivative fractional

۱۳۹۲

۳۴

هفتمین همایش ملی آمار دانشگاه پیام نور-اصفهان

 

کارآیی روش های از تشخیص داده های ناسازگار در شناسایی سرطان های بدخیم

۱۳۹۲

۳۵

The First National Conference on Meta-Heuristic Algorithms and Their Applications in Engineering and Science

ایران-آمل

۱-Teaching-learning- based modified collaborative optimization

۲- Scatter Search Approach for Portfolio Optimization Problem

۳- A New Theoretical Measure Approach for Solving Continuous

۱۳۹۳

۳۶

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران- سمنان

۱-تخمین داده های گمشده در صورت مالی جریان وجه

نقد شرکت پالایش نفت به روش OSC

۲- نقشی از خوشه بندی سخت و فازی در تحلیل صورت های مالی شرکت های عامل تولید سیمان

۳-The first attempt  to determine three dimensional Optimal shapes by means of Radon Measures

۱۳۹۳

۳۷

شرکت در چهارمین سمینارمعادلات دیفرانسیل وسیستمهای دینامیکی دردانشگاه وفردوسی مشهد

Optimum domain in orthogonal coordinates for nonlinear wave optimal control system by the shape-measure method

۱۳۸۱

۳۸

نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

A Surrogate Based Multiple Discipline Feasible Bi-Level Integrated System by Using Neural Network

۱۳۹۵

۳۹

نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

A Modification on Rubio’s Theoretical Measure Method for Solving Classical Optimal Control Problems

۱۳۹۵

۴۰

نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

A Generalization of Local Distace-Based Outlier Detection Approach for Fuzzy Data by Hausdorff metric

۱۳۹۵

۴۱

نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

روشي براي شناسايي داده هاي نامتعارف فازي مثلثي متقارن گوسي

۱۳۹۵

۴۲

نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

حل يك مساله كنترل بهينه كسري فازي با دستگاه فازي و شرايط اوليه فازي

۱۳۹۵

۴۳

نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

بررسي امكان كنترل آشوب در مهار رشد متاستاز استخوان

۱۳۹۵

۴۴

نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

رهيافت تركيبي در تعيين جواب تحليلي-تقريبي مدل تصادفي كينز- رمزي

۱۳۹۵

۴۵

نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

روشي تحليلي براي حل مساله كنترل بهينه تصادفي سيستم تك آتش نشان

۱۳۹۵

۴۶

نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

ارايه دو روش فراابتكاري براي مساله مكان يابي تجهيزات

۱۳۹۵

۴۷

نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

ارائه يك مدل پيشنهادي چند هدفيP- ميانه- پوششي ماكسيمال ظرفيت دار جهت مكان يابي بهينه تسهيلات اورژانسي(مورد مطالعه كلان شهر شيراز )

۱۳۹۵

۴۸

سيزدهمين سمينار بين المللي معادلات ديفرانسيل، سيستم هاي ديناميكي و كاربردها

پياده سازي بهينه سازي درونيابي برش در تصاوير پزشكي با استفاده از روش تفاضل متناهي

۱۳۹۵

۴۹

سيزدهمين سمينار بين المللي معادلات ديفرانسيل، سيستم هاي ديناميكي و كاربردها

شبيه سازي روند رشد بيماري اسكوليوز با استفاده از روش عنصر متناهي

۱۳۹۵

۵۰

چهل و هفتمين كنفرانس رياضي ايران

بيشينه سازي تبديل انرژي و كمينه سازي خستگي مكانيكي در توربين هاي بادي با استفاده از روش هميلتن-ژاكوبي-بلمن و الگوريتم بهينه سازي تراكم ذرات

۱۳۹۵

۵۱

دهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران

مدلي براي تهيه جدول رژيم غذايي ايراني بهينه جهت تنظيم بارگليسمي به كمك بهينه سازي مقاوم

۱۳۹۶

۵۲

دهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران

بررسي مكان يابي بهينه ايستگاه آتش نشاني در مناطق شهري با وجود مانع مورد مطالعه كلان شهر شيراز

۱۳۹۶

۵۳

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی

An interior point method for solving linear optimization based on a new generic kernel function

۱۳۹۶

۵۴

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی

An Analytical Approach For Solving Fractional Fuzzy Optimal Control Problem With Fuzzy Initial Conditions

۱۳۹۶

۵۵

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی

An infeasible interior point algorithm for linearly constrained convex optimization

۱۳۹۶

۵۶

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی

A measure theoretical method for designing general 7-D optimal shape in spherical coordinates

۱۳۹۶

۵۷

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی

A new optimized taylor accelerated overrelaxation iterative method for solving linear systems

۱۳۹۶

۵۸

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی

Drug Therapy on Interaction between Tumor and Immune cells by optimal Fractional Control Theory

۱۳۹۶

۵۹

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی

مطالعه مدل ریاضی واکسیناسیون بیماری سرخک بر پایه کنترل بهینه و

استفاده از الگوریتم بهینهسازی توده ذرات (PSO)

۱۳۹۶

 

پايان نامه ها:

ردیف

عناوین

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

۱ توزیع‌های تعمیم یافته و کاربرد آن در اقتصاد کارشناسی ارشد ۱۳۷۷ مشاور
۲ برآورد خطای محاسبه در یک مساله کنترل بهینه با شرایط مرزی کارشناسی ارشد ۱۳۷۸ مشاور
۳ تعیین بهترین دامنه برای معادله پخش غیر خطی به روش شکل و اندازه کارشناسی ارشد ۱۳۸۱ راهنما
۴ حل سیستم کنترلی موج خطی با کنترل های مرزی و درونی به روش نشاندن کارشناسی ارشد ۱۳۸۲ راهنما
۵ تعیین دامنه بهینه معادلات سهمی گون با استفاده از روش شکل- اندازه کارشناسی ارشد ۱۳۸۲ راهنما
۶ شرح الگوریتم و مقایسه چند شیوه حل مسائل برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ راهنما
۷ روش گرادیان مزدوج تعمیم یافته برای حل مسائل تنظیم کننده موج کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ مشاور
۸ گام های ابتدایی در طراحی شکل بهینه اجسام سه بعدی به روش نشاندن کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ راهنما
۹ سرمایه گذاری بهینه برای مدیریت دینامیک مخاطره بیمه گر کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ مشاور
۱۰ کنترل بهینه، موجک ها و روش نشاندن کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ راهنما
۱۱ کنترل بهینه و تثبیت سطح آب در کانال های روباز کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ راهنما(۵۰%)
۱۲ بررسی برخی روش‌های حل مسایل تصمیم گیری چند شاخصه کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ مشاور
۱۳ بررسی مسایل برنامه ریزی نیمه نامتناهی خطی پیوسته و دوگان آن‌ها با دیدگاه‌های نظریه اندازه‌ها و شبکه‌های عصبی کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ راهنما
۱۴ بررسی چند روش بهینه سازی در پرتو درمانی با شدت تنظیم شده کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ راهنما
۱۵ حل ترکیبی مسایل کنترل بهینه متضمن معادله موج خطی دو بعدی در دستگاه مختصات قطبی کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ راهنما
۱۶ تصمیم گیری در محیط فازی شهودی کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ مشاور
۱۷ معادله چهارم پینلوی و چند جمله‌ای‌های مرتبط با آن کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ مشاور(۵۰%)
۱۸ بررسی جواب‌های سالیتونی و جواب‌های عددی معادله برگرز و مقایسه بین آن‌ها کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ مشاور(۵۰%)
۱۹ بررسی روش‌هایی از کنترل بهینه رگ‌زایی در تومور کارشناسی ارشد ۱۳۸۹ راهنما
۲۰ کنترل بهینه فرود آرام ماه پیما کارشناسی ارشد ۱۳۸۹ راهنما
۲۱ کنترل بهینه انرژی در توربین‌های بادی کارشناسی ارشد ۱۳۸۹ راهنما
۲۲ یک روش جدید برای بهینه سازی فرایند پرتو درمانی با شدت تنظیم شده بر اساس برنامه ریزی خطی کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ مشاور(۵۰%)
۲۳ بررسی وجود جواب‌های سراسری برای معادلات دیفرانسیل غیرخطی سهموی و هذلولوی کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ مشاور
۲۴ بررسی سه الگوریتم حل مسایل برنامه ریزی خطی نیمه متناهی در راستای حل حالت فازی کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ راهنما
۲۵ استفاده از اندازه‌ها برای حل سیستم‌های کنترل بیضوی مرز آزاد با امکانات وجود مانع کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ راهنما
۲۶ بررسی روش تجزیه بندر و بعضی کاربردهای آن کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ راهنما
۲۷ طراحی شکل بهینه برای معادله‌ی خطی موج میرا با استفاده از روش مجموعه تراز کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ راهنما(۵۰%)
۲۸ بهینه سازی برخی پارامترها جهت کاهش میزان تاخیر عابر پیاده و وسایل نقلیه در شبکه‌های ترافیک کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ مشاور
۲۹ راهکارهای کنترل بهینه عفونت ویروس HIV با در نظر گرفتن مقاومت دارویی کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ راهنما
۳۰ زمان بندی کاربرد بازدارنده‌های رگ زایی به منظور کمینه کردن حجم تومور کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ راهنما
۳۱ مطالعه ای از نظریه کنترل بهینه در افق نامتناهی برای کاربردهای اقتصادی کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ راهنما
۳۲ کنترل بهینه ی رشد  سلول های تومور در مهار سرطان با دارو کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ راهنما
۳۳ حل مدل کنترل تصادفی مدیریت منابع آب با استفاده از برنامه ریزی پویا  کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ راهنما
۳۴ بررسی گروه بندی مشتریان برای تخصیص مناسب منابع با استفاده از تکنیک های بهینه سازی کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ راهنما
۳۵ روش هموتوپی تداخلی بهینه برای حل رده ای از مسایل کنترل بهینه غیرخطی کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ راهنما(۵۰%)
۳۶ بررسی کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و جزیی کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ مشاور
۳۷ حل مسایل کنترل بهینه غیرخطی با اندازه های تصرفی و اندازه های رادون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ راهنما(۵۰%)
۳۸ کاربرد تحليل پوششي داده ها در طراحي بهينه سيستم ها و بودجه بندي بهينه کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ راهنما
۳۹ شناسايي داده‌هاي ناسازگار بر اساس زاویه در ابعاد بالا و امکان گسترش آن به داده‌های فازی
کارشناسی ارشد  ۱۳۹۲
راهنما
۴۰ روش ضریب چگالی محور موضعی جهت شناسایی داده های ناسازگار و امکان گسترش آن به داده های فازی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ راهنما
۴۱ استفاده از توابع متعامد برای حل مسایل کنترل بهینه ی درجه دوم با مشتقات کسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۳
 
راهنما
۴۲ بررسي الگوريتم هاي KNN و LOOP براي کشف داده هاي نامتعارف و امکان توسعه آن ها به حالت فازي کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ راهنما
۴۳ تخمین داده های گم‌شده بر پایه ی روش های خوشه بندی قطعی و خوشه بندی فازی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ راهنما
۴۴ روش تشخیص داده‌های نامتعارف با استفاده از انتگرال همبستگی موضعی و امکان تعمیم آن به مجموعه داده‌های فازی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ راهنما
۴۵ روشی مستقیم برای حل مسایل کنترل بهینه تصادفی کارشناسی ارشد ۱۳۹۴ راهنما
۴۶ یک مدل p-میانه اصلاح شده برای مساله مکان‌یابی تسهیلات اورژانسی برپایه الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر کارشناسی ارشد ۱۳۹۴ راهنما
۴۷ بررسی یک مدل ریاضی برای متاستازاستخوان مشخص شده با یک دستگاه معادلات دیفرانسیل جزیی کارشناسی ارشد ۱۳۹۴ راهنما
۴۸ بررسی مدل ریاضی پنجابی برای حرکت ستون فقرات انسان با نگاه به امکان کارایی نظریه کنترل در مهار اسکولیوز کارشناسی ارشد ۱۳۹۴ راهنما
۴۹ طراحی بهینه دامنه‌ی معادله‌ی موج میرا از روش شکل-اندازه در مختصات قطبی کارشناسی ارشد ۱۳۹۴ راهنما
۵۰ روشی برای بهینه سازی درونیابی برش در تصاویر پزشکی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ راهنما
۵۱ کنترل بهینه انرژی از طریق کمینه سازی خستگی در توربین‌های بادی عمودی محور از روش همیلتن-ژاکوبی-بلمن کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ راهنما
۵۲ مطالعه شناسایی داده های نامتعارف بر اساس روشی آماری و امکان گسترش آن به داده های فازی گوسی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ راهنما
۵۳ مطالعه بیماری اسکولیوز بر پایه روش عنصر متناهی و بررسی امکان مهار آن از دیدگاه ریاضی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ راهنما
۵۴ شرح یک روش تشخیص داده های پرت با استفاده از الگوریتم خوشه بندی ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ راهنما
۵۵ ارایه جدول رژیم غذایی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بارگلیسمی به کمک بهینه سازی مقاوم کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ راهنما
۵۶ یک مدل مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی در مناطق شهری با وجود یک مانع کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ راهنما
۵۷ مطالعه مدل ریاضی واکسیناسیون بیماری واگیردار سرخک بر پایه نظریه کنترل بهینه کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ راهنما
۵۸ تحلیل دینامیکی دارو درمانی بر تراکنش بین سلول های تومور و سلول های ایمنی بر اساس معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ مشاور
۵۹ ارایه روش شکل- اندازه  برای طراحی اجسام ۳- بعدی بهینه دکتری ۱۳۹۴ راهنما
۶۰ بررسی ترکیب برخی از الگوریتم های بهینه سازی طراحی چند موضوعی با نگرش قابلیت اطمینان دکتری ۱۳۹۴ راهنما
۶۱ رهیافت تحلیلی- تقریبی برای حل رده ای از مسایل کنترل بهینه تصادفی با کاربرد در اقتصاد دکتری ۱۳۹۵ راهنما
۶۲ بررسی مدل رشد متاستاز استخوان و نحوه مهار آن به کمک نظریه کنترل بهینه دکتری ۱۳۹۵ راهنما
۶۳ توسیع روش بازسازی تکرار تغییراتی(RVIM) برای حل معادلات دیفرانسیل کسری دکتری ۱۳۹۵ مشاور
۶۴ پایه ریزی روش طیفی بر مبنای تابع سینک در حل عددی برخی از معادلات دیفرانسیل دکتری ۱۳۹۵ مشاور
۶۵ بررسی روش حل رده هایی از مسایل طراحی شکل بهینه در سه بعد دکتری ۱۳۹۶ راهنما
۶۶ مکان‌یابی ایستگاه‌های پایه تلفن همراه جهت مستحکم سازی در مقابل تهدیدها با استفاده از مدل‌های دو سطحی دکتری ۱۳۹۶ مشاور
 

ساير:

چاپ کتاب:

بهینه سازی خطی (در دست چاپ)

ریاضیات گسسته (متن تدریسی دانشکده مجازی دانشگاه شیراز)

 

 

عضويت انجمن ها و نشريات علمي:

عضو انجمن های ریاضی اروپا، LMS انگلیس و AMS آمریکا

عضو انجمن‌های علمی ریاضی، تحقیق در عملیات و فازی ایران

 عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

 عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی Optimization and Control

 

طرح هاي پژوهشي:

 

عنوان طرح

طرف قرارداد، محل و سال اجرا

حل مسائل طراحی شکل بهینه موج، مجری طرح

طرف قراردادمعاونت پژوهشی دانشگاه شهیدچمران خرداد۱۳۸۰.

شناخت موضوعات قابل تحقیق در زمینه بهینه سازی در صنایع استان خوزستان ، مجری طرح

طرف قرارداد دانشگاه شهید چمران وسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ،مرداد۱۳۸۲

ارزیابی درونی گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران،مجری طرح

طرف قرارداد دانشگاه شهیدچمران وسازمان سنجش ، ۱۳۸۲.

 

حل ترکیبی مسائل کنترل بهینه با استفاده ازسری فوریه و اندازه ها، مجری طرح

طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، تیر۱۳۸۴ .

 

حل کلی مسائل طراحی شکل بهینه با استفاده از قضیه استوکس و بدون گسسته سازی فضا، مجری طرح

طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اهواز، ۱۳۸۳.

معرفی کارآفرینان نمونه استان خوزستان (فازصنایع) ، مجری طرح ،

طرف قرارداد مرکزکارآفرینی دانشگاه شهید چمران ، اسفند۸۳ .

حل ترکیبی مسائل کنترل بهینه غشاءمرتعش،، همكارطرح،

طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی مرکزآشتيان، ۱۳۸۵.

 

مقایسه روش نشاندن و روش گرادیان مزدوج برای حل مسائل کنترل بهینه تنظیم کننده، مجری طرح،

طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، ۱۳۸۸.

 

مسئله‌ی بهینه‌سازی پرتو درمانی با شدت تنظیم شده و با بردار دُز هدفی به صورت فازی( مولفه‌های ذوزنقه‌ای) ، همکار طرح،

طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، بهار ۱۳۸۹

حل مسائل برنامه‌ریزی خطی نیمه‌نامتناهی پیوسته با استفاده از یک روش بهینه‌سازی شبکه عصبی غیرخطی، همکار طرح،

طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، مرداد ماه ۱۳۸۹.

 

راهکاری برای شناسایی داده های نامتعارف در حالات فازی به صورت ریاضی و اجرای نرم افزاری آنها

معاونت محترم اداری و مالی صا ایران شیراز و پژوهشکده مالی امام حسن (ع) (دانشگاه مالک اشتر).

 

 

 

لوح ها و جوايز:

نفر اول دوره کارشناسی.

استاد مدعو نمونه دانشگاه علوم پزشکی اهواز.

پژوهشگر برتر گروه ریاضی سال ۱۳۹۰.

استاد نمونه گروه ریاضی دانشگاه جهرم سال ۱۳۹۱.

استاد نمونه منتخب دانشجویان گروه ریاضی دانشگاه جهرم (کانون اندیشه مطهر) سال ۱۳۹۱.

پژوهشگر برتر منتخب استان فارس سال ۱۳۹۲.

پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شیراز سال ۱۳۹۲.

استاد نمونه آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز سال ۱۳۹۵.

پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شیراز سال ۱۳۹۶.