نام و نام خانوادگی: دکتر بهنام هاشمی

مرتبه‌ی علمی:دانشیار

زمینه‌های تحقیقاتی: آنالیزعددی، جبرخطی و چندخطی عددی، روش‌های تایید اتوماتیک جواب براساس آنالیز بازه‌ای

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:hashemi [@]‎‎sutech.ac.ir