نام و نام خانوادگی: دکتر بهنام هاشمی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی: آنالیزعددی، جبرخظی عددی، روش‌های تایید اتوماتیک جواب، آنالیز بازه‌ای، توابع ماتریسی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:hashemi [@]‎‎sutech.ac.ir