دکتر  محمود حاج شعبانی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰۷-۷ داخلی ۲۷۳۷

فاکس

 

پست الکترونیکی

shaabani[@]‎‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر حاج شعبانی