معرفی:

هرساله دهه اول آبان ماه به عنوان دهه ریاضیات نام گذاری شده است. دهه ریاضیات بهترین فرصت جهت معرفی ریاضیات و عمومی کردن آن می باشد. به همین منظور گروه ریاضی از سال ۱۳۸۶ هر ساله در دهه اول آبان ماه همایشی با عنوان نیم روزی با ریاضیات برگزار می نماید. از برنامه های این همایش می توان به برگزاری کارگاه های تخصصی، برگزاری مسابقات علمی، ارائه سخنرانی های عمومی و تخصصی اشاره نمود.

 

همایش ها:

اولین نیم روزی با ریاضیات دومین نیم روزی با ریاضیات

سومین نیم روزی با ریاضیات

چهارمین نیم روزی با ریاضیات پنجمین نیم روزی با ریاضیات ششمین نیم روزی با ریاضیات

هفتمین نیم روزی با ریاضیات

هشتمين نيم روزي با رياضيات