براساس رای هیات ممیزه دانشگاه شیراز، دکتر اسماعیل حسام الدینی عضو هیات علمی دانشکده ریاضی به مرتبه استادی ارتقاء یافتند. ایشان که در حال حاظر معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز را بر عهده دارند، دارای ۴۵ مقاله علمی پژوهشی و ۲۰ مقاله ISI می باشند. ارائه بیش از ۶۰ مقاله پذیرفته شده در همایش های علمی و کنفرانس های بین المللی و چاپ ۷ کتاب تالیفی بخش دیگری از فعالیت های ایشان می باشد. لازم به ذکر است ایشان اولین عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز می باشند که به درجه استادی ارتقاء یافتند.