هشتمين همايش نيم روزي با رياضيات

دانشكده رياضي دانشگاه صنعتي شيراز با همكاري انجمن علمي رياضي، همايش هشتمين نيم روزي با رياضيات را با شركت تعدادي از اساتيد و دانشجويان رشته هاي علوم پايه و فني و مهندسي در آبان ماه ۹۳ برگزار نمودند. از برنامه هاي اين همايش مي توان به ارائه سخنراني عمومي،پخش كليپ و برگزاري چند مسابقه علمي نام برد.