اطلاعيه سمينار

 دانشجويان كارشناسي ارشد رياضي ورودي ۹۴ مي بايست قبل از ارايه سمينار  فرم پيشنهاد سمينار ( فرم ۱۱) را تكميل و تا ۱۷/۱۱/۹۵ تحويل نمايند.

آخرين مهلت ارايه سمينار ۲۳/۱۱/۹۵ مي باشد.

0