• از دانشجويان كارشناسي ارشد رياضي ورودي ۹۴ خواهشمند است پروپوزال خود را در سايت Irandoc  ثبت نموده و كد رهگيري را تا شنبه مورخ ۳۰/۰۲/۹۶  به آموزش دانشكده تحويل نمايند.

آدرس سايت:  /‎‎http://sabt.irandoc.ac.ir

 

  • از كليه دانشجويان دكتري رياضي كه تاكنون پروپوزال خود را در Irandoc ثبت ننموده اند  خواهشمند است پروپوزال خود را در سايت Irandoc  ثبت نموده و كد رهگيري را تا شنبه مورخ ۳۰/۰۲/۹۶  به آموزش دانشكده تحويل نمايند.

    آدرس سايت: /‎‎http://sabt.irandoc.ac.ir