از متقاضیان دکتری با آزمون رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات روزانه و پردیس که موفق به حضور در جلسه مورخ ۲۸، ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه ۹۷ نشده اند خواهشمند است در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۴/۵ جهت مصاحبه به دانشکده مراجعه نمایند.

 

*لطفاً قبل از مراجعه جهت هماهنگی درخصوص زمان مصاحبه با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.

 

۰۷۱۳-۳۷۲۶۱۳۹۲