در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت روز استاد در سالن دکتر طاهری برگزار گردید، اساتید برتر دانشگاه معرفی و از آنها تقدیر بعمل آمد.

 

استاد برتر دانشکده ریاضی:

آقای دکتر محمود حاجی شعبانی

 

دانشکده ریاضی ضمن تبریک به ایشان، از پرودگار منان توفیق روزافزون ایشان را درخدمت به جامعه علمی خواستار می باشد.